Dr Aleksandra Nadolska jest autorką kilkudziesięciu oryginalnych prac naukowych, które zostały opublikowane m.in. w „Monitorze Prawa Bankowego”, „Zeszytach Prawniczych” Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, „Bezpiecznym Banku”, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” czy „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, jak też zbiorach publikacji pokonferencyjnych (efekt udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych). Jest również autorką m.in.:

– monografii „Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego” (Wolters Kluwer, Warszawa 2014),

– hasła Europejski nadzór finansowy, które ukazało się w „Wielka encyklopedia prawa. Tom III – Prawo Unii Europejskiej” pod red. Z. Brodeckiego (Fundacja Ubi societas, ibi ius, Warszawa 2014),

– rozdziału pt. Krajowa Administracja Skarbkowa w podręczniku  „Podstawy finansów i prawa finansowego” pod red. naukową A. Drwiłło (Wolters Kluwer, Warszawa 2018),

– rozdziału Konsument i klient na rynku usług finansowych. Problem zakresu podmiotowego ochrony na rynku finansowym [w:] „Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym” pod red. J. Monkiewicza i E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej (Wolters Kluwer, Warszawa 2019),

– głosy nt. Dyskryminacja bezpośrednia ze względu na płeć. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 14 grudnia 2017 r., sygn. akt I ACa 187/17, „Przegląd Sejmowy” 2019, nr 2(151), ISSN 1230-5502.

Dr Aleksandra Nadolska jest współautorką „Prawo finansowe. Testy” (Wolters Kluwer, Warszawa 2007), jak też opracowania na temat “Impact Assessment in the Sharing Economy”, którego główne założenia zostały przedstawione w Rzymie na konferencji Business model and social impact in parcel delivery service: sharing economy – JADEZABIORE.PL case.

Ponadto, w 2017 r. ukazała się publikacja dydaktyczna „Wykład prawa rynku finansowego” pod red. naukową Aleksandry Nadolskiej oraz Anny Jurkowskiej-Zeidler.

W kwietniu 2019 r. na Ogólnopolskim Seminarium Naukowym „Prawo Rynku Finansowego” w Warszawie dr Aleksandra Nadolska zaprezentowała Koncepcje odpowiedzialności odszkodowawczej Komisji Nadzoru Finansowego. W tym samym roku ukazał się raport Rzecznika Finansowego na temat „Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta”, którego dr Aleksandra Nadolska jest współautorem.

W kwietniu 2021 r. ukazała się praca p.t. Soft law w regulacji rynku finansowego w Polsce: rekomendacje, wytyczne i lista ostrzeżeń publicznych KNF (C.H. Beck, 2021) autorstwa dr Aleksandry Nadolskiej