Zainteresowania naukowe i rozwojowe w całości zdeterminowały zakres specjalizacji dr hab. Aleksandry Nadolskiej, który obejmuje:

– prawo UE,

– prawo rynku finansowego,

– ochronę prawną klientów (konsumentów) usług finansowych,

– prawo technologii finansowej,

– prawo własności przemysłowej, a także

– prawo cywilne i administracyjne.

W konsekwencji tego usługi świadczone przez dr hab. Aleksandrę Nadolską w ramach prowadzonej Kancelarii dotyczą w szczególności problematyki:

– umów kredytu (w tym walutowego, denominowanego w walucie obcej oraz indeksowanego do waluty obcej),

– umów pożyczki (w tym rewolwingowej),

– umów tzw. „polisolokat”,

– umów ubezpieczenia niskiego (minimalnego, brakującego) wkładu własnego,

– umów ubezpieczeń grupowych,

– instrumentów finansowych (pochodnych również),

– rozliczenia kredytu konsumenckiego lub hipotecznego w przypadku jego wcześniejszej spłaty,

– odpowiedzialności instytucji finansowych wobec klientów (konsumentów) innych usług finansowych (także co do inwestycji kapitałowych typu private equity, mezzanine czy wynikających z oszustw i przestępstw na rynku finansowym),

– odpowiedzialności organów władzy publicznej,

– stosowania nowoczesnych technologii finansowych,

– ochrony prawnej w domenie publicznej,

– rozliczeń unijnych płatności rolnośrodowiskowych,

– odszkodowań z różnych tytułów, w tym za błędy medyczne (Kancelaria współpracuje z kilkoma lekarzami specjalistami).

Powyższy katalog nie ma charakteru zamkniętego, dlatego należy go postrzegać w kategorii głównych ram oferowanej przez Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Nadolska obsługi prawnej. W jej przedmiocie, poza występowaniem w sporach sądowych, zawierają się:

– przygotowywanie projektów umów i uchwał spółek,

– sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz (w tym symulacji spłaty kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF z pominięciem skutków denominacji/indeksacji i według założeń jak w umowie kredytu),

– opracowywanie pism procesowych, skarg i wniosków,

– negocjacje i mediacje (Kancelaria na stałe współpracuje z kwalifikowanym mediatorem),

– przeprowadzanie pozasądowego rozwiązywania sporu.